Totes les tramitacions per donar de baixa activitats i per a la creació d'empreses al PAE es realitzaran només telemàticament.

Des del PAE us oferim els següents serveis:

  1. Informació i assessorament previ sobre els aspectes relatius a la constitució de l'empresa i la seva tramitació al PAE.
  2. Tramitació gratuïta de baixa de treballadors/es autònoms/es i baixa d'activitat de societats limitades.
  3. Tramitació gratuïta dels tràmits de constitució de les formes jurídiques següents:
  • Societats de Responsabilitat Limitada (SL)
  • Treballadors/es autònoms/es (empresari individual i SCP)

La mitjana de temps per a les societats de responsabilitat limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de quatre a set dies. En el cas del règim d'autònoms i SCP, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia.

En el cas d'altres  formes jurídiques, com cooperatives o laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris en cada cas.

Si voleu rebre informació i/o assessorament podeu fer una sol·licitud mitjançant el tràmit o bé truqueu a l'Oficina d'atenció a l'Empresa i us donarem cita.

Si voleu tramitar altes o baixes al Punt PAE, feu el tràmit electrònic corresponent i, un cop rebem la vostra documentació, us donarem dia i hora amb personal tècnic.