La iniciativa de la setmana europea de les proves del VIH-Hepatitis té els seus origens al 2013 i s'ha convertit en un esdeveniment bianual a la primavera (maig) i a la tardor (novembre). Tot plegat per augmentar la consciència de les proves en tots els nivells poblacionals, socials i organitzatius.

 

 

 

 

La prova del VIH

Les proves es poden sol·licitar durant tot l'any i de forma confidencial, voluntària i gratuïta al metge o metgessa de capçalera. També es poden demanar a la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual del CAP Drassanes de Barcelona, que compta amb el programa Drassanes Exprés, un circuit de diagnòstic ràpid –resultats en menys de tres hores– i accés precoç al tractament en les 72 hores següents.

D'altra banda, és possible realitzar-se un test ràpid de detecció de la infecció pel VIH, que permet saber-ne el resultat en 20 minuts, a diferents ONG d'ajuda a la prevenció d'aquesta malaltia i a diverses farmàcies acreditades distribuïdes per tot Catalunya. En el moment de fer-se la prova als llocs autoritzats, es pot resoldre qualsevol dubte i rebre suport i orientació amb totes les garanties de confidencialitat del resultat. 
 
La prova, se la pot fer la persona mateixa a casa mitjançant un autotest, que es pot adquirir a les farmàcies de forma presencial o per internet. Les farmàcies han d'estar legalment autoritzades per a la venda de medicaments i productes sanitaris a distància sense prescripció mèdica. 
 
A l'hora de fer-se les proves i per garantir que el resultat negatiu és fiable, cal respectar el període finestra, que és el termini de temps que cal deixar passar des de la darrera relació de risc fins a la realització del test. Aquest període varia en funció del tipus de prova i, en el cas del test de detecció ràpida i de l'autotest, és de tres mesos. També cal tenir en compte que tant la prova de detecció ràpida com l'autotest no són proves diagnòstiques per si mateixes: si el resultat és positiu, cal confirmar-lo amb una prova de laboratori. 
 
Per més informació al 061 CatSalut Respon o al telèfon d'informació de la sida 900 212 222.

Les proves de les hepatitis víriques

 

L'hepatitis B i l'hepatitis C són malalties infeccioses produïdes per virus que es poden contraure pel contacte amb la sang d'una persona infectada, ja sigui mitjançant l'ús compartit d'objectes d'higiene personal o de xeringues i altres instruments, o a partir d'altres fluids corporals, com ara el semen, a través de relacions sexuals no protegides. En el cas de l'hepatitis C, tot i que la transmissió sexual és infreqüent entre les persones infectades únicament per aquest virus, la probabilitat de contagi per aquesta via augmenta entre les persones que també estan infectades pel VIH.

En molts casos, les hepatitis víriques no presenten símptomes i això fa que passin inadvertides. Per això és important detectar-les a temps mitjançant una anàlisi de sang. Davant la sospita d'infecció o de qualsevol dubte, cal consultar el metge o metgessa.

Visiteu l'Actualitat Salut