1.-Sol·licitud de vot per correu

El vot per correu es pot sol·licitar fins el dijous 30 de maig per a les Eleccions Europees del 9 de juny, pels següents mitjans:

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es

Si no es disposa de certificat es pot fer per la web: https://www.idcat.cat/

 • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. S'ha d'acreditar la identitat mitjançant un dels documents originals següents:
  • DNI Document nacional d'identitat
  • Passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • Carnet de conduir (amb fotografia i la signatura del titular)

No s'accepten fotocòpies.
Si es sol·licita el vot per correu i és admès per l'Oficina del Cens, no es podrà votar de forma presencial a la mesa electoral.

2.- Recepció de la documentació electoral

L'Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud.

 • L'elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l'acreditació prèvia de la identitat
 • En cas de no es trobar-se al domicili en aquell moment pot acudir personalment, a l'oficina de correus amb l'avís de rebuda i document identificatiu original
 • Si no es pot presentar personalment per malaltia o incapacitat mèdica certificada, el representant ha d'anar amb representació autoritzada notarialment.

3.- Data límit per dipositar el vot a l'oficina de correus

Fins 6 de juny per les Eleccions Europees, a les oficines de correus.

4.- Enviament del vot

 • L'elector o electora ha d'anar personalment a les oficines de Correus amb un dels documents originals (punt 1)
 • Si el votant no pot anar personalment a l'oficina de Correus, pot autoritzar una altra persona major d'edat perquè ho faci en nom seu. L'autorització ha d'estar signada pel votant i s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia d'un dels documents indicats (punt 1). No s'admet autorització digital