Aquest programa assessora les comunitats de veïns sobre els avantatges de constituir-se en comunitat veïnal. Explica què és una comunitat de propietaris, per què és important constituir-se com a comunitat de propietaris, què és la propietat horitzontal i quina és la llei de la propietat horitzontal.

Actuacions de dinamització:

 • Reunions d'assessorament amb els representants de les comunitats veïnals.
 • Visites de seguiment.
 • Suport per a constituir la comunitat.
 • Coordinació i derivació de casos amb altres serveis: Habitatge Terrassa, Serveis Socials, Aigües de Terrassa, Policia, Urbanisme i Salut Pública.
 • Assistència i dinamització de Juntes de propietaris.
 • Taula de presidents sobre el procés de rehabilitació.

Actuacions tècniques:

 • Assessorament en la tramitació d'ajuts a la rehabilitació.
 • Seguiment de les rehabilitacions i del procés de tramitacions d'ajuts.
 • Manteniment dels contactes necessaris entre empreses, entitats bancàries i altres institucions i organismes.
 • Disseny, coordinació i derivació d'aspectes de mediació necessaris amb els 342 edificis d'habitatges plurifamiliars construïts abans del 1981

En l'inici del programa, durant els anys 2009-2010 es va realitzar una diagnosi del parc d'habitatges del barri de la Maurina per poder entrar en contacte amb les comunitats de propietaris i ajustar la línia d'ajuts per a la rehabilitació a les necessitats del territori. En el 2014 es va tornat a fer un nou estudi diagnòstic per tal d'aproximar-se a aquelles comunitats que no van poder sol·licitar els ajuts i poder dissenyar un nou pla de treball. En total es van inspeccionar novament 154 edificis.

Altres dades:

 • Total d'ajuts complementaris atorgats fins a 2015 (clàusula social): 53
 • Total d'ajuts complementaris sol·licitats fins a 2015: 70