La Taula de Salut Mental és un espai participatiu, de reflexió i de treball col·laboratiu per promocionar l'atenció integral de la salut mental al territori. Aquesta cerca la implicació de tots els agents relacionats: les entitats del tercer sector (associacions de famílies i persones amb problemes de salut mental i/o entitats proveïdores de serveis de salut mental), la xarxa de salut mental, organitzacions, agents socials i l'administració publica local.

Origen i Constitució

El seu origen es troba en un grup de treball sobre salut mental de la Taula de la Discapacitat (l'actual Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat), espai on fins llavors es treballava la millora de l'atenció del col·lectiu de persones amb problemes de salut mental a la ciutat. A petició de l'Associació Salut Mental Terrassa, es trasllada la necessitat de constituir una Taula sobre salut mental amb entitat pròpia que englobi els agents del mon local específics.

La Taula impulsada per diferents serveis municipals (Salut i Comunitat, Serveis Socials i l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat) conjuntament amb l'Associació Salut Mental Terrassa i la Federació de Salut Mental Catalunya es constitueix el dia 24 de febrer de 2015.

    Composició Taula Salut Mental  

 

 

 

 

Quines funcions té la Taula?

 • Enfortir i potenciar el treball en xarxa i transversal entre tots els agents implicats en Salut Mental en el nostre territori.
 • Facilitar un espai de treball a la ciutat que posi en relleu les mancances que es detectin entre tots i es prioritzi la recerca de millores en aquells àmbits no coberts o amb majors dèficits.
 • Enfortir les accions del territori per tal de lluitar contra l'estigma que pateixen les persones amb malaltia mental i les seves famílies.
 • Posar en relleu la feina realitzada pels actors i professionals de Salut Mental del territori, fent visibles les accions dutes a terme, i tenint una incidència al mateix temps en les Polítiques Socials de l'àmbit local.

Com s'organitza? 

 • Reunions plenàries (4 a l'any)
 • Comissions de treball, segons les línies d'actuació consensuades per tots els participants. Aquestes funcionen de forma autònoma i amb calendari propi.
 1. Recursos d'habitatge
 2. Protocol d'internament involuntari
 3. Infantil i juvenil.
 4. Casos complexes en salut mental
 5. Comissió TEA 
 6. Comissió antiestigma