La llum del sol també es pot convertir en calor útil. Aquesta escalfor es pot aprofitar per obtenir aigua calenta, evitant-nos així consumir una part de l'energia convencional (gas, electricitat,…) que es necessita per escalfar aigua amb el seu corresponent estalvi econòmic i mediambiental.

Captador solar pla

És l'element principal d'aquestes instal.lacions.

 

El funcionament és senzill. El vidre deixa passar la radiació solar i aquesta escalfa la placa absorbent de color negre que hi ha a l'interior. El vidre a més evita les pèrdues de radiació. Per dintre de la placa absorbent circula un fluid al qual es transmet el calor de la  placa. Amb aquest fluid escalfem l'aigua que després s'utilitza per la dutxa, la bugada, per afaitar-se,…

Tipus

 • Sistemes solars per termosifó

No existeix cap element mecànic d'impulsió del líquid ja que el moviment es realitza per circulació natural. Per realitzar aquesta circulació natural l'acumulador ha d'estar situat per damunt dels col·lectors.

 • Sistemes solars forçats

El moviment del líquid dins la placa es realitza amb una bomba d'impulsió. La col·locació del dipòsit no té importància. Aquesta bomba està controlada per un sistema de regulació elèctric.

Aplicacions

 • Escalfar l'aigua d'ús domèstic per a la dutxa, fregar plats, rentar-se les mans, etc.
 • Escalfar l'aigua de les piscines d'exterior o interior.
 • Calefacció per terra radiant o radiadors.
 • Fer funcionar aparells de refrigeració.
 • Assecadors de productes agrícoles.
 • Ús industrial, per exemple en forns solars.
 • Refrigeració per mitjà d'energia solar
 • Transformar aquesta calor en energia elèctrica.
 • Dessalinització mitjançant energia solar

 

Més informació: