Jornades de presentació de Terrassa Ciutat Pilot 2016 a la Comissió de Cultura de Ciudades i Gobiernos Locales Unidos (CGLU) Cultura 21

 

Terrassa seleccionada per participar en un projecte europeu sobre la cultura en les ciutats sostenibles 

Un cop adoptat el document "Cultura 21: Accions", amb els compromisos sobre el paper de la cultura en les ciutats sostenibles, en el marc de la cimera de la Cultura de la xarxa CGLU – Ciutats i Governs Locals Units, a Bilbao el mes de març de 2015, i després de l'exitosa experiència del programa de Ciutats Pilot el 2014, la Comissió de Cultura de la xarxa va llançar el programa «La Cultura en les ciutats sostenibles: Aprenent amb Cultura 21 Accions a Europa», en el qual es va postular l'Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Cultura i amb el suport del Servei de Relacions Europees i Internacionals.

Aquest programa, impulsat per la Comissió de Cultura de CGLU i Culture Action Europe, té com a objectiu permetre a les ciutats europees participar en un procés d'aprenentatge basat en els principis i les accions de "Cultura 21 Accions"; l'aprofundiment del treball de CGLU en matèria de cultura i desenvolupament sostenible; i l'experiència i els coneixements de Culture Action Europe en matèria de representació i de presa en consideració de la veu dels agents de la societat civil de la cultura.

La sol·licitud ha estat aprovada pels organitzadors i durant tres anys, Terrassa conjuntament amb d'altres ciutats europees Gabrovo (Bulgària), Galway (Irlanda), Esmirna (Turquia), Lisboa (Portugal), Namur (Bèlgica), Swansea (Gal·les – Regne Unit), Maastricht (Holanda) i Timisoara (Romania), participaran en un procés d'aprenentatge entre iguals, es beneficiaran dels coneixements sobre el paper de la cultura en les ciutats sostenibles i dissenyaran noves aproximacions relacionades amb aquest tema.

La primera reunió del projecte va ser el divendres 16 d'octubre a Goteborg, en el marc de la Conferència Anual de "Culture Action Europe", en la qual es van reunir els contactes focals de les ciutats participants per presentar-se i iniciar la definició dels objectius i de les properes activitats.

La implementació del projecte implica cinc activitats:

  • Activitat 1. Anàlisi del context local i primera valoració, amb, entre altres activitats, un taller inicial. Document: Terrassa: anàlisi de l'autoavaluació de Cultura 21: Accions
  • Activitat 2. Disseny del programa de treball.
  • Activitat 3. Implementació del programa de treball, amb la implementació de mesures pilot; activitats d'aprenentatge entre iguals (visitar una altra ciutat pilot i rebre'n una); diàlegs participatius amb els ciutadans locals, i activitats de control.
  • Activitat 4. Conferència final, avaluació i informe.
  • Activitat 5. Comunicació, que tindrà lloc durant tot el procés.

En aquests moments estem iniciant l'Activitat 2, amb els següents resultats esperats: 

  • Enfortir la xarxa local entre els agents públics, privats i de la societat civil en l'àmbit de la cultura («sector cultural») de les ciutats europees seleccionades, gràcies al disseny, la implementació i el control del programa de treball comú.
  • Més consciència i comprensió, entre organismes públics, privats i de la societat civil, i també entre els ciutadans (els anomenats «actors urbans clau a qui els preocupa el paper de la cultura en el desenvolupament»), sobre els vincles entre la cultura i el desenvolupament sostenible a escala local.
  • Més capacitat entre els organismes públics, privats i de la societat civil, i també entre els ciutadans (els anomenats «actors urbans clau a qui els preocupa el paper de la cultura en el desenvolupament»), per intercanviar i cooperar a l'hora de dissenyar i implementar el futur de la seva ciutat.  
  • Difusió d'una sèrie de documents públics que descriuen la connexió entre la política cultural de la ciutat i la seva visió sobre el desenvolupament sostenible. Aquests documents combinaran aspectes conceptuals i exemples il·lustratius que poden servir de guia a altres ciutats i actors culturals a Europa i arreu.