Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) i Punt Reempresa:

Formació i cita d'assessorament tècnic:

Legalitzacions d'activitats i obres als locals:

Autoritzacions als mercats municipals alimentaris

Genèrics:

Idcat Mòbil

Posem a la vostra disposició una nou sistema d'identificació i signatura electròniques que permet fer tràmits signats per internet d'una manera fàcil i àgil, amb les mateixes garanties que un certificat digital.

Amb aquest sistema podeu realitzar pràcticament tota la tramitació disponible a internet de l'Ajuntament de Terrassa.