Tots els tràmits municipals, a la Seu Electrònica!

Avís; no s'atendrà a ningú presencialment en cap OAC sense que tingui cita prèvia.

Actualment  l'atenció ciudadana ofereix aquests canals d'accés:

Es demana a la ciutadania evitar realitzar les tramitacions de forma presencial i prioritzar les tramitacions a través de la Seu electrònica com a primer canal de relació amb l'Ajuntament. A través de la Seu Electrònica  es poden realitzar tots els tràmits durant les 24h els 365 dies de l'any.

Si no trobeu el tràmit que voleu fer, podeu consultar el catàleg de tràmits de la Seu o bé utilitzar el cercador iSAC. Recordeu que cal seleccionar el tràmit específic per a cada tipus de sol·licitud, i que en alguns casos per poder fer la tramitació telemàtica és necessari utilitzar la signatura electrònica o bé l'idCAT mòbil.

En cas de no trobar el tràmit que s'adequi a la vostra necessitat, podeu utilitzar la presentació d'instàncies i documentació al Registre General de l'Ajuntament (instància genèrica).

La bústia de consultes i suggeriments només s'ha de fer servir per aclarir dubtes o fer propostes sobre la Seu Electrònica.

Certificats digitals:
IdCAT mòbil

Canals de comunicació telemàtics:
Comunicació a l'Ajuntament d'adreça electronica i/o mòbil

Padró Municipal d'habitants:
Certificat/Volant del Padró Municipal d'habitants (mesures urgents per a fer front al Covid-19)

Ingresos i recaptació:
Modificació del calendari fiscal i l'allargament de terminis de pagament

Proveïdors de l'Ajuntament:
Presentació de factures

Servei de Salut i comunitat:
si voleu fer consultes com expressar necessitats, preocupacions o fer propostes relacionades amb la salut  pública, envieu un correu electrònic a:  [email protected]

Servei de Comerç:
Recollida de dades sobre establiments oberts

Servei de Mediambient i Sostenibilitat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Urgència Social (suport alimentari, ajuts econòmics, etc)
Cal trucar al telèfon: 937 315 982 

Targetes moneder (beques menjador)
Cal trucar al telèfon 937 366 695

Lloguers i hipoteques
Moratòries sobre el lloguer i la hipoteca

Pobresa energètica
Ajuts per deutes generats en subministrament per la situació d'alarma

Atenció contra l'assetjament LGTBIQ+
Cal enviar mail a [email protected] o trucar o enviar whatsapp al mòbil del SAI DASIG 651195182, on l'educadora o psicòloga fa l'atenció per videotrucada o telefònica o bé deriva, segons necesssitat.

Servei de subministrament d'aigua

Servei d'Urbanisme
Informació genèrica sobre llicències d'obres

Maltractament animal:
Denúncia per maltractament animal

Gestió de residus
Adjuntar documentació requerida en les actes d'inspecció de residus i al·legacions a sancions

Manteniment d'elements urbans i neteja viària
Incidències relacionades amb el manteniment d'elements urbans, carrers, arbrat, zones verdes, senyalització i neteja viària.

Voleu comunicar alguna cosa a l'Ajuntament?
Bústia de consultes suggeriments i queixes