La iniciativa de realitzar aquest congrés va néixer de la convergència de dues regidories de l'Ajuntament de Terrassa, Polítiques de Gènere i Universitats que, a la vegada, confluïen amb la de professores de centres universitaris del Campus de Terrassa davant la necessitat de fomentar la participació de les dones en la formació en ciència i tecnologia i amb l'objectiu de disminuir la bretxa que hi ha actualment.

En tot el món, institucions privades i públiques posen en marxa iniciatives per tal de donar visibilitat al treball de les dones en ciència i tecnologia.

Així, i conjuntament, es va començar a treballar amb la idea d'organitzar el 2019 un Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia els dies previs al 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

L'objectiu del congrés és contribuir a visibilitzar i posar en valor les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la ciència i la tecnologia, i especialment d'aquelles escoles presents al campus de Terrassa Universitària. Així mateix, fomentar l'accés i la participació de les nenes, noies i dones en els àmbits científics i tecnològics i integrar la perspectiva de gènere en totes les esferes de l'àmbit acadèmic i educatiu.

Pel que fa a Universitats, desde fa temps que es treballa per donar a conèixer el paper històric de les dones en els camps de la ciència i la tecnologia, bé a través de tallers i conferències proposades a través de la Mostra del Coneixement als centres de secundària, bé coproduint, conjuntament amb l'ESEIAAT-UPC, l'exposició "L'enginy (invisible): dones i tecnologia, bé dedicant la Jornada de la Ciència del 2017 a les Dones i la Tecnologia.

La primavera del 2018 es va presentar la proposta al Grup Executiu del Consell Universitari de Terrassa i es va convenir que els serveis municipals de Polítiques de Gènere i Universitats serien els agents impulsors i que comptarien amb la col·laboració de l'ESEIAAT-UPC, l'EUIT, la Càtedra UNESCO de la Sostenibilitat i la Societat Catalana de Tecnologia - IEC.