La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Constitueix una plataforma de cooperació, intercanvi i treball en xarxa, on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i per promoure i dur a terme projectes d'interès comú.

La Xarxa es va crear el 16 de juliol de 1997. Té associats més de 230 entitats locals catalanes, que representen el 80% de la població total de Catalunya.

El dia 22 de febrer de 2012, es va celebrar a Vic la 12ª Assemblea General de la Xarxa ambel següent Ordre del Dia:

  • Assumptes generals i normatius.
  • Informe de gestió de les activitats generals de la Xarxa.
  • Proposta d'aprovació de la Declaració de Vic d'adhesió i compromís del món local vers Rio + 20.
  • Presentació de la proposta de Pla estratègic 2011-2015. Aprovació.
  • Presentació i intercanvi entre els membres de la Xarxa. 
  • Presentació de la 1ª Fira de Biomassa forestal de Vic i suport de la Diputació de Barcelona als municipis.
  • Visita a les instal·lacions de calefacció amb biomassa d'Osona.

D'aquests aspectes a tractar, dos son els més importants:

La "Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20 cap al bon govern ambiental i l'economia verda"

Aquest any fa vint anys de la Cimera de la Terra (1992) que va marcar un punt d'inflexió en la manera d'abordar l'encaix dels temes ambientals en la societat. Nacions Unides preveu el mes de juny organitzar la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible. Per tant, l'objectiu obrir un debat i reflexió davant de la situació d'inestabilitat econòmica, i on els principis de la Sostenibilitat  tenen molt a aportar.
Aquesta Declaració ha estat aprovada per la unanimitat de tots els assistents, amb el Compromís de presentar aquesta Declaració de Vic en els respectius plens municipals, abans del 20 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers Rio+20 i a notificar els acords a la Presidència de la Xarxa.

L'altre aspecte important, ha estat l'aprovació del Pla estratègic 2011-2015, que planteja les línies d'actuació i treball per aquests quatre anys de mandat.

Per a més informació podeu consultar la web de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.