logo ciutats usos tempsLa Xarxa Europea de Ciutats en Usos del Temps està formada per diferents administracions que han posat en marxa mesures i accions per incidir en les noves organitzacions dels temps urbans que fomenten la paritat i l'equitat entre les persones, per aconseguir un millor equilibri entre desenvolupament econòmic i cohesió social.

Actualment la xarxa té tres grups de treball on-line dels quals Terrassa participa en dos: un que treballa en indicadors de seguiment en politiques del temps, liderat per Tempo Territoria (França), i un altre sobre l'intercanvi d'experiències en els serveis públics, liderat per la Regió Toscana (Itàlia).