L'objectiu d'aquesta campanya informativa és sensibilitzar la ciutadania de l'obligatorietat de censar els animals de companyia, com són gossos, gats i fures. D'aquesta manera, l'Ajuntament pot comptabilitzar quants hi ha a la ciutat i fer una previsió dels recursos de salut pública i infraestructures que contribueixin a millorar el seu benestar.

 

On i quan es farà la campanya
La campanya durarà fins a mitjans d'abril i es farà en punts concrets dels barris de Can Boada Casc Antic, Poble Nou - Zona Esportiva, Can Roca,  Pla del Bon Aire, Sant Pere (Parc del Nord), Sant Pere Nord, Cementiri Vell i Can Palet.

Pujar

 
 

Qui realitza la campanya?
Les informadores ambientals són les encarregades de fer aquesta tasca divulgativa  a peu de carrer i porta a porta. Expliquen al veïnat alguns dels aspectes més rellevants que recull l'ordenança de tinença i protecció dels animals, com són: la necessitat que els gossos estiguin identificats amb microxip; l'obligatorietat de què portin la placa identificativa, que estiguin inscrits en el registre municipal i que vagin lligats (excepte a les zones d'esbarjo i lliure circulació de gossos).

També recorden altres aspectes com són:  la importància de fer ús de les àrees i zones de jocs infantils; l'obligatorietat de recollir els excrements i d'evitar que els gossos orinin a les façanes dels edificis i que, els gossos potencialment perillosos han de complir amb la normativa específica que marca l'ordenança (portar morrió, tenir assegurança…). Les informadores ambientals expliquen que l'incompliment de l'ordenança  municipal de control i tinença d'animals domèstics i altres assimilats pot comportar una sanció.

Pujar

 

Com s'ha de fer la inscripció al cens d'un animal de companyia?
La inscripció d'un gos, gat o fura al registre d'animals de companyia de l'Ajuntament s'ha de fer en el termini de tres mesos a partir de la data de naixement, d'adquisició o de canvi de residència de l'animal tot i que, abans, la persona veterinària l'ha d'identificar amb la implantació d'un microxip, que és requisit indispensable per donar-lo d'alta al registre. D'aquesta manera, es pot recuperar l'animal en cas de pèrdua.
Terrassa compta amb un registre d'animals de companyia per controlar la població de gossos, gats i fures. Fins al 15 de març de 2021 hi havia censats  12.337 animals, el 76% dels quals (9.485) eren gossos i el 23 % (2.834), gats. També hi havia inscrites 18 fures.
 
Per tramitar les altes i baixes dels animals domèstic podeu consultar els següents tràmits:

Pujar