Des de l'última dècada del segle XX la presència universitària a Terrassa s'ha anat incrementant, tant en estudis que s'imparteixen com en nombre d'estudiants presents en el campus de la ciutat, arribant a convertir-se en la segona ciutat universitària de Catalunya en nombre d'estudiants.

Terrassa esdevindrà una ciutat puntera en l'economia del coneixement, no tan sols per la seva localització i les xarxes de comunicació (reals i virtuals) de les que disposa, sinó especialment pel valor afegit i diferencial que suposa tenir un conjunt plural i divers de centres universitaris. Aquesta aposta de futur s'ha vist materialitzada amb la creació del Servei d'Universitat, l'objectiu del qual es promocionar el Campus tot donant suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries de la ciutat, facilitant gestions, possibilitant el préstec d'infrastructures, signant convenis de col·laboració i sent font generadora d'actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.