L'Ajuntament de Terrassa es va adherir a l'any 2000 a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats.  També recull els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Amb la finalitat d'apropar el contingut de la Carta i fer difusió dels Drets Humans a la ciutat, el Servei de Ciutadania ofereix l'activitat educativa Els drets humans a la ciutat.

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat