Escenari amb escala

El servei de Qualitat Democràtica ofereix a les entitats, inscrites en el RMEAC, la possibilitat de disposar de forma puntual i gratuïta, recursos per a la realització d'activitats, tals com tanques, cadires, taules, tarimes, expositors de reixa, equips de so, material audiovisual divers, etc.

Aquest material es cedirà de forma gratuïta i temporal, segons disponibilitat, atenent els següents criteris:

  • Poden demanar cessió d'infraestructures les entitats inscrites en el RMEAC (registre municipal d'entitats)
  • La cessió del material és gratuïta però el transport i muntatge va a càrrec de l'entitat.
  • Tot el material d'infraestructura es cedirà només per els actes que es realitzin dins del terme municipal de Terrassa.
  • Cal fer la sol·licitud com a mínim 15 dies abans de la data de l'activitat. La sol.licitud es pot fer per internet a l'apartat Tràmits Online.
Tots aquests materials s'hauran de recollir i retornar al magatzem de Qualitat Democràtica, ubicat a la Plaça del Tint número 6, un cop aprovada la petició per part del servei corresponent.
 

Caracaterístiques tècniques

Fent clic sobre de cada imatge obtindreu més informació:

Escenari Escenari telescópic 

Cadira plegable  Gàbia transport taules i cadires

Tanca de polipropilè  Pal separador amb cinta

Ordinador portàtil ACER Projectors LG Pantalla projecció amb trípode

Amplificador de 150 watts. Amplificador 900 watts. Carpa 3x3