logo cgluÉs una nova organització global de governs locals i de les seves associacions que es constitueix com a representant de les ciutats i les comunitats en l'àmbit internacional dins la nova era per a la democràcia local. Els seus objectius se centren en: 
  • Accions locals pels drets humans i el desenvolupament
  • Inclusió social i participació de la dona als governs locals
  • Promoció de la Pau a través de la diplomàcia de les ciutats
  • Millora de la innovació de la governabilitat local
Ciutats i Governs Locals Units té membres arreu de 127 països dels 191 integrants de l'ONU. Els seus membres representen més de la meitat de la població mundial. Més de 1.000 ciutats destacades de tot el món i pràcticament totes les associacions nacionals de municipis que existeixen.
 
Ciutats i Governs Locals Units té una estructura democràtica construïda a l'entorn d'eleccions locals, nacionals, regionals, i globals. La mateixa reuneix a regidors i alcaldes de tot el món. L'organització permet que els interessos de les comunitats s'expressin dins l'escenari mundial a través dels seus electes locals.
 
Ciutats i Governs Locals Units disposa de set seccions regionals: Àfrica, Àsia-Pacífic, Euro-Àsia, Europa, Orient Mitjà i Àsia Occidental, Amèrica Llatina i Nord-America, a més a més disposa d'una secció Metropolitana per a les ciutats de més d'un milió d'habitants i ajuda a forjar el futur dels governs locals mitjançant una veu unida que representa al govern local autònom i democràtic de tot el món. 
 
La ciutat de Terrassa, com a membre de CGLU, participa a les Comissions d'Inclusió Social i Democràcia Participativa i de Mediterrània.