Un dels objectius del servei de ciutadania és promoure l'acollida de les persones nouvingudes a la ciutat i vetllar per la inclusió de tota la ciutadania amb igualtat de condicions, per aquest motiu considerem de gran importància informar de totes les notícies que puguin afectar a la diversitat de la ciutadania i que s'hagin publicat durant el context excepcional d'estat d'alarma.