La Xarxa Mundial de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) de Ciutats i Comunitats Adaptades a la Gent Gran té en compte que cada vegada més ciutats i comunitats a tot el món estan tractant de donar una millor resposta a les necessitats dels seus residents de la tercera edat.

La Xarxa es va establir per fomentar l'intercanvi d'experiència i l'aprenentatge mutu entre ciutats i comunitats de tot el món. Qualsevol ciutat o comunitat que vulgui unir-se a la Xarxa i estigui compromesa amb la creació d'entorns urbans integradors i accessibles en benefici de la seva població d'edat avançada, és benvinguda.

Les ciutats i comunitats de la Xarxa tenen diferents dimensions i estan ubicades en diferents parts del món. Els seus esforços per adaptar-se millor a la gent gran es donen en contextos culturals i socioeconòmics molt diversos. El que tots els membres de la Xarxa tenen en comú és el desig i el compromís de crear entorns urbans físics i socials que afavoreixin un envelliment saludable i actiu i una bona qualitat de vida per als seus residents de més edat.

Document: Ciudades globales amigables con los mayores

Web (Cliqueu la imatge):