logo aiceL'Associació Internacional de Ciutats Educadores es va iniciar com a moviment l'any 1990 amb motiu del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona, on es va aprovar la Carta de Ciutats Educadores.

Posteriorment, el 1994, aquest moviment es formalitza com a Associació Internacional en el III Congrés celebrat a Bolonya. L'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) reuneix a més de 300 governs locals de 31 països amb l'objectiu d'intercanviar, cooperar i avançar en el desenvolupament i implementació de pràctiques inspirades en els principis de la Carta de Ciutats Educadores.