Projecte d'execució per a la connexió del col·lector del carrer Roger de Llúria amb l'interceptor del marge esquerre de la riera del Palau

Fotografia zona de las obras

Actualment hi ha un col·lector unitari al sud del carrer de Roger de Llúria que discorre "a cel obert" a través d'una zona d'horts urbans (coneguts com els "horts de Can Jofresa"). Aquesta conducció "a cel obert" finalment connecta amb el col·lector interceptor del marge esquerre de la riera del Palau, que canalitza les aigües fins a la depuradora de Terrasa, situada al barri de Les Fonts.

Les obres que s'executaran tenen com a objectiu canalitzar adequadament les aigües residuals i pluvials que ara circulen entre l'avinguda Santa Eulàlia i la riera del Palau, al sector de Can Guitard de Terrassa, per tal de:

  • evitar l'actual circulació d'aquestes aigües pel mig de la zona d'horts, cosa que evitarà la contaminació que aquest fet implica i millorarà les condicions ambientals de l'entorn;
  • eliminar la possible utilització d'aquestes aigües residuals per a reg dels horts;
  • canalitzar les aigües fins a la depuradora de Terrassa per al seu tractament.

L'empresa CURNAL INVEST, SL ha estat l'adjudicatària del contracte de les obres, per un import de 107.626,32 € (IVA inclòs), que està previst que s'iniciïn a finals d'octubre de 2014, amb un termini d'execució de 10 setmanes.

Més informació del projecte a la Seu Electrònica