Segons la legislació vigent, L'Ajuntament ha de participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. És per això que, conjuntament amb la Policia Municipal, Serveis Socials i la Inspecció del Departament d'Ensenyament, va néixer el curs 2002-03 l'actual comissió d'atenció a l'absentisme escolar de Terrassa. El curs 2006-07, es reprèn la comissió amb la estructura i funcionament actual i es revisa el protocol d'actuació.

En la majoria dels casos, l'absentisme és un indicador d'una problemàtica social subjacent, no sempre manifesta, però necessitada d'intervenció. Per atendre aquestes situacions i coordinar els esforços dels professionals del camp social i educatiu implicats i així poder intervenir sobre les causes que provoquen aquestes situacions, la comissió, ha elaborat una proposta conjunta d'actuació que es concreta en un protocol.

En l'esmentat protocol, s'especifiquen des dels objectius generals en l'atenció de l'absentisme escolar com els objectius de treball específics de cada entitat representada en la comissió.

Els membres de la comissió són els següents:

Membres de la Comissió Local d'Atenció a l'Absentisme Escolar
 Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
 Coordinador/a de l'àrea geogràfica Educativa de Terrassa
 Representant de les direcccions d'Escoles Públiques
 Representant de les direccions d'Escoles d'Educació Especial
 Representant de les direccions d'Instituts Públics
 Treballadors/es socials i representants de l'EAP
 Titulars escoles privades concertades
 Representant escola privada concertada
 Ajuntament de Terrassa
 Representant Serveis Socials Ajuntament de Terrassa
 Representant Policia Municipal de Terrassa
 Representant Oficina Municipal d'Escolarització, Secretari/a
 Representant Oficina Municipal d'Escolarització