Què s'ha de tenir en compte i quins tràmits s'han de realitzar quan es fan canvis substancials del negoci? I si es vol traspassar?

Si voleu fer obres d'adequació a l'establiment, s'ha de sol·licitar la corresponent llicència d'obres. Hi pot haver diferents formats de tràmit, en funció de l'envergadura de les obres. La tramitació de la llicència d'obres segons l'activitat pot ser anterior, simultània o posterior a la tramitació de la llicència d'activitat. 

Existeixen altres tramitacions municipals relacionades que us poden interessar en funció del tipus de negoci: