El Servei de LGTBIQ treballa per difondre i fomentar els drets del col·lectiu LGTBI+ i el respecte a la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la ciutat a través de la participació al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (Pacte DASIG) i exercint la secretaria tècnica de la Taula del Pacte. 

A més, realitza i gestiona activitats formatives i tallers educatius sobre la realitat LGTBIQ. A través dela Guia d'activitats educatives del Servei d'Educació, malgrat ser accessibles també per a altres grups (monitors esportius del CEVOT, per exemple), es poden sol·licitar aquestes dues activitats:

  • L'Armari pels Abrics
  • Famílies diverses LGTBIQ

La Taula per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere, és un espai de participació de diferents agents (serveis municipals, entitats, sindicats i altres institucions) on es debat i es prenen decisions respecte el Pacte DASIG aprovat el 2014, el qual s'actualitza anualment. Actualment hi ha 42 membres adherits

Més enllà de la funció de secretaria i dinamització de la Taula del Pacte DASIG, l'Ajuntament elabora els informes d'implementació del Pacte de manera consensuada amb la resta d'actors; desenvolupa i executa actuacions pròpies i en col·laboració amb d'altres agents; i busca la implicació i corresponsabilitat d'entitats i institucions tot fomentant l'adhesió al Pacte de nous membres d'àmbits diversos (esportiu, sanitari, educatiu, cultural, laboral, etc.).