El Servei de LGTBIQ treballa per difondre i fomentar els drets del col·lectiu LGTBI+ i el respecte a la diversitat afectiva, sexual i de gènere a la ciutat a través de la participació al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (Pacte DASIG) i exercint la secretaria tècnica de la Taula del Pacte. 

A més, realitza i gestiona activitats formatives i tallers educatius sobre la realitat LGTBIQ. A través dela Guia d'activitats educatives del Servei d'Educació, malgrat ser accessibles també per a altres grups (monitors esportius del CEVOT, per exemple), es poden sol·licitar aquestes dues activitats:

Diversitats familiars

Objectius:

  • Conèixer les diferents orientacions afectives i de gènere presents a la nostra societat i valorar-les, sense prejudicis ni estereotips negatius.
  • Donar a conèixer diferents models familiars, inclosos els de les persones LGTBI (dues mares lesbianes, dos pares gais,etc.)

Descripció:

  • Educació infantil. Contes sobre les famílies diverses 
  • Educació primària. S'expliquen les diferents realitats familiars i petit debat que, de forma dinàmica i interactiva, facilita l'aprenentatge dels models variats de famílies que existeixen, a fi de fer-los respectar per facilitar conviure amb ells.

Durada: 1 h cada activitat.

Una escola sense armaris

Objectius: 

  • Donar a conèixer diverses identitats de gènere i orientacions sexuals i afectives, incloent l'heterosexualitat i les persones cisgèneres, reflexionant sobre la norma heteropatriarcal i el binarisme (home - dona). 
  • Explicar les sigles LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals), interpel.lant tota la comunitat educativa com a agent de canvi o reproductor del sistema sexe - gènere tradicional. 
  • Facilitar eines per apoderar la comunitat educativa en el seu conjunt a reaccionar davant possibles agressions discriminatòries i no només a qui pot ser víctima directa de l'assetjament LGTBIfòbic.

Descripció:

  • Taller que dóna a conèixer la diversitat afectiva i de gènere de forma amena per a infants i joves desmuntant tòpics i prejudicis i creant espais segurs per a tot el professorat i l'alumnat, també per als que s'identifiquen amb orientacions sexuals o identitats no normatives, o als que són creatius amb els rols i expressions de gènere. 

Durada: 1h (primària) i 2h (secundària).