El Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa és un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat de conformitat amb el que preveuen els articles 25 i següents del Reglament de Participació Ciutadana, i els articles 62 i 63 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Reglament del Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa

Consulta l'activitat actual del Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa

 

Informació històrica del Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa

Constitució del Consell:

 

Sessions 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessions 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria Comissió permanent (3 d'abril de 2019)