El Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l'Ajuntament de Terrassa per aquelles qüestions referides a l'àmbit de la gent gran. Va néixer de la mà de Serveis Socials (IMSS) l'any 1996, després va passar a Participació Ciutadana i al gener de 2001, a Promoció de la Gent Gran, amb la creació d'aquest servei.

Reglament aprovat per Ple en sessió del dia 25 de gener de 1996. Modificat per acord Plenari el març 2004.

El consell es regirà per el següent reglament:

Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran

 

 

Sessió de 20 de juny de 2018

 

Sessió de 7 de febrer de 2018