El Consell Municipal de Salut de Terrassa és l'òrgan de participació en l'àmbit de la Salut de caràcter deliberatiu de l'Ajuntament de Terrassa.

L'objecte d'aquest Consell és promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l'àmbit de la salut, ampliant els espais d'influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l'acció de govern en l'àmbit de la Salut a la ciutat.

El Consell Municipal de Salut té les següents funcions:

  1. Fomentar la participació
  2. Assessorar i donar elements per a la valoració de les accions i programes duts a terme per l'administració municipal
  3. Promoure acords entre l'Ajuntament, les entitats i altres institucions
  4. Promoure la responsabilització ciutadana.

Aquí podeu consultar el reglament i els membres del consell municipal de Salut:

Reglament del consell municipal de Salut.

Membres del CMS

 

Convocatòries

La propera reunió ordinària del Consell Municipal de Salut està prevista pel dia 4 de juliol, a les 17.00h, a l'aula polivalent de l'edifici Glòries ( Ctra. Montcada, 596). Consulteu aquí l'ordre del dia.

 

Actes de les sessions 2016

          Annex 1 Presentació servei de Salut i comunitat

          Annex 2 La salut dels habitants de Terrassa

          Annex 3 Presentació Cuida'm i La meva salut

 

Actes de les sessions 2017

          Annex 4 Activitat resum CMS

          Annex 5 Presentació Pla mesures enfront la grip

          Annex 6 Proposta PDSPT

Annex 7 Presentació Pla Local de drogues

Annex 8 Presentació AIDE

Annex 9 Presentació ALBA

 

Actes de les sessions 2018

 

Grup de treball

1.- Grup de treball d'accessibilitat al sistema sanitari

2.- Grup de treball de salut comunitària

 

Podeu accedir a la web de Salut per a més informació