Imagen de anciano paseando por el barrio de St. Pere Nord

 

 

     Districte 6

     Terrassa Nord-Est

 

 

 

Comprèn els barris de:   Mapa del distrito 6 co sus seis barrios

 • VI.1 Sant Pere Nord
 • VI.2 Sant Llorenç
 • VI.3 Les Arenes, Can Montllor i la Grípia
 • VI.4 Ègara
 • VI.5 Can Tusell
 • VI.6 Font de l'Espardenyera


 

Plano general districtes

President: Javier Garcia Romero

Seu: Centre Cívic President Macià

Convocatòria

Actualment no hi ha cap convocatòria en curs

Actes de les sessions. Legislatura 2015-2019

2018

 • Acta sessió 4, 12 de juny
 • Acta sessió 3, 23 de maig 
  • Annex 1 (Presentació del Projecte dels Patis Oberts)
  • Annex 2 (Propostes de Dinamització Comunitària presentades i prioritzades al CMD6, 2018)
  • Annex 3 (Bases del Procés de Priorització d'Inversions als Consells Municipals de Districte 2018)
 • Acta sessió 2, 13 de març 
  • Annex 1 (Calendari Pla de Treball 2018, CMD6)
  • Annex 2 (Guió Informe Anual, D6)
  • Annex 3 (Fitxa Propostes de Dinamització Comunitària)
  • Annex 4 (Bases del Procés de Dinamització Comunitària)
  • Annex 5 (Flyer del Punt del Voluntariat)
  • Annex 6 (Guia Pràctica del Reglament Municipal de Participació Ciutadana)
 • Acta sessió 1, 17 de gener (Pressupost municipal)

2017

2016

2015