Per disposar d'un òrgan participatiu i representatiu de totes les entitats i institucions actualment existents a la ciutat que treballen per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, l'Ajuntament va considerar necessari constituír el Consell Municipal perla Igualtat.

El Consell per la Igualtat és l´òrgan de consulta i de participació dels ens i/o persones de la ciutat de Terrassa constituïdes amb l'objectiu genèric o específic de crear les condicions necessàries i donar impuls a tot un seguit d'actuacions per tal de potenciar i aprofitar de forma integral els valors i capacitats d'homes i dones, per fer de Terrassa una ciutat de progrés amb una millor qualitat de vida, fonamentada en la convivència en condicions d'igualtat. 

El consell es regirà per el següent reglament:

Reglament del Consell per a la Igualtat

Accediu al web del Consell per a la Igualtat per a més informació.