El Consell Municipal Universitari de Terrassa, liderat pel Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament, constituït el 30 de gener de 2009, treballa per una Terrassa amb educació integral i de qualitat per a tothom, universitària i que aposta per la recerca i l'aplicació del coneixement. Pretén, tanmateix, aprofundir en la promoció universitària de la ciutat, potenciant un campus integrat, que hi aporti dinamisme cultural, tecnològic, d'investigació, de progrés i, en definitiva, més recursos per a les potencialitats de la pròpia ciutat.

Segons els seus Estatuts, el Consell Municipal Universitari de Terrassa és un òrgan consultiu que ha d'esdevenir i consolidar-se com a plataforma de treball en la política de promoció universitària de la ciutat.


Les línies estratègiques del Consell són les de:

  • Treballar per una Terrassa amb educació integral i de qualitat per a tothom, universitària i que aposta per la recerca i l'aplicació del coneixement.
  • Aprofundir en la promoció universitària de la ciutat, potenciant un campus integrat, que hi aporti dinamisme cultural, tecnològic, d'investigació, de progrés i, en definitiva, més recursos per a les potencialitats de la pròpia ciutat.

Els òrgans de govern del Consell Municipal Universitari de Terrassa -la Comissió Permanent i el Plenari- estan formats per representants de tots els grups polítics municipals així com pels màxims representants de les universitats i de les escoles universitàries amb presència a la nostra ciutat (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Girona i Universidad Nacional de Educación a Distancia) així com de diferents institucions i organismes representatius dels sectors socials, econòmics i empresarials de la ciutat.

Reglament del Consell Municipal Universitari de Terrassa

Per a més informació accedeix a la web del Servei d'Universitat.