Consells per als organitzadors

a) Normes generals

 • Tots els animals estaran en perfecte estat de salut i neteja. Els seus responsables portaran la documentació pròpia i de l'animal per si és necessària.
 • L'organització disposarà d'un servei veterinari durant la celebració de l'activitat que pugui actuar ràpidament on es necessiti.
 • S'ha d'evitar que els animals pateixin estrès innecessari. El seu cuidador controlarà en cada moment el benestar de l'animal. Si ho creu necessari el retirarà de l'activitat. L'animal mai restarà sol.
 • Abans i després de l'activitat, els animals han de disposar d'un espai, separat del públic, on disposin d'aigua, menjar i altres cures necessàries.
 • S'ha de disposar d'un servei preventiu sanitari dimensionat a l'activitat, que pugui donar resposta en qualsevol punt.
 • L'organització haurà de donar a conèixer a tots els participants de l'activitat el contingut del Pla d'Autoprotecció, equips d'emergència i mesures necessàries per a actuar si es desenvolupa una situació de risc i/o emergència.
 • Es respectarà sempre el recorregut i amb un pas adient als espais, evitant córrer amb els carros i/o cavalls. S'hauran d'evitar les maniobres i/o cabrioles que puguin ocasionar un risc.
 • Els membres de l'equip d'emergència han de portar una armilla per tal d'assegurar la seva localització de forma fàcil i ràpida.

b) Carrosses, vehícles i conductors d'animals

 • Tots els vehicles, carrosses, carruatges, remolcs, etc. han d'estar degudament protegits, en tot el seu voltant, per un perímetre de personal de l'organització per garantir la seguretat, prenent especial cura amb el control de les regnes i a la part posterior de l'animal.
 • Hauran de respectar, en tot moment, la capacitat de cada carrossa i garantir la seguretat i protecció de les persones que les ocupen i de les que estan al voltant, dintre de la seva àrea d'influència. La càrrega no haurà de comprometre l'estabilitat del vehicle, ni perjudicar els elements de la via pública.
 • Les persones responsables de l'animal i/o conduir el vehicle, no poden fer cap altra acció com ara tirar caramels o altres elements, recollir cartes, etc.,  són responsables dels animals, dels vehicles i remolcs que porten. S'han de respectar les normes de conducció relacionades amb el consum d'alcohol i altres substàncies.
 • Hauran d'evitar que la gent es pugui apropar als animals.
 • Per al subministrament d'electricitat a l'enllumenat o a altres parts dels vehicles i/o de les carrosses es recomana no utilitzar generadors que funcionin amb combustibles inflamables. Si això no és possible i en el cas que es disposi de grups electrògens, cal que es col·loquin en compartiments separats de l'habitacle, degudament protegits i disposar de la suficient autonomia perquè no es recarreguin de combustible mentre es realitza l'activitat. Evitar carregar combustible durant la seva realització i mai amb el motor en marxa.
 • Cada vehicle, carrossa i remolc ha de disposar d'extintors suficients i adequats, així com de personal format en el seu ús.
 • S'ha de disposar d'un servei de reparació mecànica que estigui disponible durant la celebració de l'activitat i pugui actuar ràpidament en el vehicle o carrossa que ho necessiti.

c) Caramels

 • Cal evitar tirar caramels als trams de recorregut on l'espai sigui molt reduït i l'alta concentració de persones pugui generar riscos.
 • S'han de llançar el més lluny possible de la carrossa per evitar atropellaments en cas que caiguin al pas d'aquesta i mai directament al públic per evitar impactes al cap o a la cara.

Consells per al públic

 • No tireu caramels contra la carrossa, el personal de seguretat o el públic. Tampoc utilitzeu elements sonors, foc o pirotècnia, els animals es poden espantar i causar un accident.
 • No toqueu als animals sense el permís del seu cuidador.
 • No passeu mai entre carrosses sense que el personal de l'organització us vegi i ho permeti.
 • Eviteu sempre passar a prop de la part del darrera de l'animal, si s'espanta pot reaccionar imprevisiblement.
 • Seguiu les consignes de seguretat dels organitzadors.
 • No us enfileu ni a les carrosses ni a baranes i/o elements de la via pública per seguir el pas de les carrosses, pot ser perillós.
 • En cas de perill o risc (cavall desbocat, etc.) moveu-vos amb rapidesa, sense córrer, apartant-vos de la zona i seguint les indicacions de l'organització caps als carrers d'evacuació. Si no us és possible, refugieu-vos en els portals dels edificis, ajupiu-vos i protegiu-vos el cap amb les mans.