L'Ajuntament va dur a terme un procés de participació ciutadana en les inversions municipals, en el qual tota la ciutadania major de 16 anys va poder presentar propostes i posteriorment, participar també en la consulta ciutadana  per decidir el destí de 4 milions d'euros per a la legislatura 2008-2011.

En una primera fase es va procedir a l'aprovació de les bases que regularien el procés participatiu, la presentació pública del procés i la constitució de la comissió ciutadana.

En una segona fase es va fer difusió del procés utilitzant els diversos mitjans municipals i amb la col·laboració de les entitats i associacions de la ciutat. Acte seguit hi va haver la presentació de les diverses propostes.

La tercera fase va consistir en la valoració tècnica de les diferents propostes presentades i a un procés de priorització de les propostes per part de les diferents taules participatives i de ciutat, amb l'objectiu que la comissió ciutadana pogués decidir quines propostes esdevinguessin avant-projecte.

L'última fase de tot el procés va consistir en  la realització d'una consulta ciutadana per tal d'escollir les propostes que es durien a terme i finalment l'Ajuntament en Ple va procedir a la seva aprovació.

Memòria del procés participatiu