La legionel·losi és una malaltia d'origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la, que viu habitualment en aigües naturals, i també pot viure a les canonades interiors d'aigua clorada. Es pot contraure en inhalar vapor d'aigua o aerosols contaminats pel bacteri.

L'Ajuntament fa el manteniment del registre d'instal·lacions d'alt risc i el seguiment del compliment de la normativa sanitària de prevenció en les instal·lacions de risc detectades al municipi.  També col·labora amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en cas d'aparició d'un brot de legionel·losi a la ciutat.

Les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius, i les empreses instal·ladores han de notificar a l'ajuntament del municipi d'ubicació, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les característiques de la torre o condensador, així com les modificacions que afectin el sistema.