La diversitat, la interculturalitat i la cultura democràtica són alguns dels valors en què s'han de basar els programes per la convivència, el benestar col·lectiu i la cohesió social.

Amb aquesta idea, el Servei de Ciutadania desenvolupa un seguit d'accions i programes dirigits a promoure la interacció positiva entre terrassencs i terrassenques de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses amb la finalitat de fomentar el coneixement mutu, el trencament de prejudicis i estereotips entre col·lectius i la generació de xarxes relacionals. A més, també es treballa per fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la construcció d'una convivència positiva en la diversitat. Les accions que es porten a terme són: