RELACIÓ DEFINITIVA  ADMESOS/EXCLOSOS I DESCARTATS AL PROCÈS DE SELECCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ MUNICIPALS 1/2016

En el procés de selecció de 80 treballadors/res de diferents especialitats, per a la realització de diversos projectes a desenvolupar en els serveis i àmbits de l'Ajuntament de Terrassa i empreses municipals, es publiquen tot seguit les següents llistes:

  1. Relació definitiva de persones excloses de tot el procés de selecció del Programa d'Ocupació Municipal.
  2. Relació de persones admeses i/o descartades en el procés de selecció del Programa d'Ocupació Municipal

Llistats per projectes:

Peons de neteja

Peons d'obra

Oficials de pintura

Oficials d'obra

Oficials de neteja

Oficials de lampisteria

Oficials d'alumini 

Arquitectes

Administratius

 

Les llistes definitives de les persones contractades i les llistes d'espera per a cada lloc de treball sortiran periòdicament,  d'acord amb la previsió de contractació recollida a aquestes bases.

FE D'ERRADES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 1/2016

Consulteu aquí les modificacions del procés de selecció 1/2016

RELACIÓ PROVISIONAL ADMESOS / EXCLOSOS

PLANS D'OCUPACIÓ MUNICIPALS 1/2016

En el procés de selecció de 80 treballadors/res de diferents especialitats, per a la realització de diversos projectes a desenvolupar en els serveis i àmbits de l'Ajuntament de Terrassa i empreses municipals, es publiquen tot seguit les següents llistes:

  1. Relació provisional de persones excloses de tot el procés de selecció del Programa d'Ocupació Municipal.
  2. Relació provisional de persones admeses i/o descartades al procés de selecció del Programa d'Ocupació Municipal, per categories sol·licitades.

Les persones aspirants disposaran de 10 dies naturals, des del 31 de maig i fins el 9 de juny (ambdós inclosos) per a presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar les seves dades i, si s'escau, aportar la documentació necessària.

Lloc de presentació preferentment:

Consulteu els horaris de cada oficina: https://aoberta.terrassa.cat/oficines

  • Foment de Terrassa  -     Ctra. de Martorell, 95 (08224 Terrassa)

Horari:            de dilluns a divendres de 9 a 14

Els llistats de resultats de les persones definitivament admeses al procés de selecció es publicaran el 10 de juny. A partir d'aquesta data s'iniciaran els processos de selecció d'acord amb el s'estableix a les bases generals del procés.

Les llistes definitives de les persones contractades i les llistes d'espera per a cada lloc de treball sortiran periòdicament,  d'acord amb la previsió de contractació recollida a aquestes bases.