Mesures per a la restauració:

Terrasses

 • Mantenir 2 laterals oberts si hi ha sostre.
 • 1,5 metres de distància mínima senyalitzada entre comensals de diferents taules o agrupacions de taules.
 • 10 comensals per taula o agrupació de taules, excepte si són de la bombolla de convivència.
 • 1 metre de distància entre persones d'una mateixa taula, excepte si són de la bombolla de convivència.
 • Mascareta obligatòria quan no s'estigui consumint
 • 100% d'aforament

Interior 

 • Es recupera el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • 6 comensals per taula o agrupació de taules, excepte si són de la bombolla de convivència.
 • 1 metre de distància entre persones d'una mateixa taula, excepte si són de la bombolla de convivència.
 • 50% d'aforament.
 • 2 metres de distància mínima senyalitzada entre comensals de diferents taules o agrupacions de taules diferents a l'interior i d'1,5 metres a les terrasses.
 • Garantir la ventilació, ja sigui natural o amb d'altres sistemes.
 • Mascareta obligatòria quan no s'estigui consumint.

Horaris

L'horari d'obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:

 • Terrasses: De 6 h a 00.30 h. 
 • Interiors: De 6 h a 00.30 h.
 • Restauració a domicili o per recollida de clients: durant tot l'horari d'obertura.

*Als restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert s'apliquen les mesures d'hostaleria i restauració.

Mesures sector de la restauració:

 • 100% de bonificació de la taxa de terrasses 2021
 • 25-75% de bonificació de la taxa de residus  segons el grau d'afectació a causa de la pandèmia
 • Campanya de comunicació per fomentar comandes amb lliurament a domicili o per emportar
 • Difusió del web botigues obertes amb informació dels serveis dels establiments
 • Creació d'una borsa de persones en atur per realitzar el lliurament de comandes. Consulteu el web del Servei d'Ocupació.
 • Reforcem l'Oficina d'Atenció a l'Empresa per a consultes i sol·licitud d'ajuts de la Generalitat 

Campanya per potenciar les comandes amb lliurament a domicili de bars i restaurants:

 

En aquesta web botigues obertes trobareu informació dels serveis que ofereixen els establiments de Terrassa.

Mesures per al sector de l'oci nocturn:

Tancament de l'oci nocturn interior. Aquells locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir amb subjecció als requisits següents:

 • Amb registre d'assistents obligatori (les dades s'han de guardar durant un mes per permetre la traçabilitat dels contactes en cas que hi hagi un cas de COVID-19).
 • L'horari de tancament i de finalització per a totes les activitats és com a màxim a les 00:30 hores.

En tot allò no previst en l'apartat "Àmbit lúdic i recreatiu" de la Generalitat i sempre que no ho contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

A Terrassa, les mesures passen per:

 • Programar oferta cultural municipal als locals d'oci nocturn de la ciutat sempre i quan la situació epidemiològica ho permeti.
 • Facilitar als establiments un canvi de llicència d'activitat perquè puguin oferir aquesta mena de propostes
 • Bonificar el 100% de la taxa de residus del 2020 i ampliar aquesta mesura al 2021.
 • Obrir una línia de subvencions per a aquests negocis. Enllaç al tràmit de la subvenció (de l'1 al 10 de juliol de 2021).
 • Impulsar una prova pilot amb test ràpids quan sigui possible.