Mesures en vigor en l'àmbit de l'hostaleria i la restauració

 • En espais interiors i terrasses s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 • Es poden dur a terme activitats de ball, en el cas dels salons de banquets i, si escau, com a activitat recreativa musical de caràcter extraordinari a la resta d'establiments de restauració. 

Mesures en l'àmbit de l'oci nocturn

 • S'ha de garantir la ventilació mínima. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos que evitin les aglomeracions.
 • Els serveis de bar i de restauració han de complir els requisits de l'apartat "Àmbit de l'hostaleria i restauració".

Mesures adoptades a Terrassa durant la pandemia

Per al sector de la restauració:

 • 100% de bonificació de la taxa de terrasses 2021
 • 25-75% de bonificació de la taxa de residus  segons el grau d'afectació a causa de la pandèmia
 • Campanya de comunicació per fomentar comandes amb lliurament a domicili o per emportar
 • Difusió del web botigues obertes amb informació dels serveis dels establiments
 • Creació d'una borsa de persones en atur per realitzar el lliurament de comandes. Consulteu el web del Servei d'Ocupació.
 • Reforcem l'Oficina d'Atenció a l'Empresa per a consultes i sol·licitud d'ajuts de la Generalitat 

Per al sector de l'oci nocturn:

 • Facilitar als establiments un canvi de llicència d'activitat perquè puguin oferir aquesta mena de propostes
 • Bonificar el 100% de la taxa de residus del 2020 i ampliar aquesta mesura al 2021.
 • Oferir una línia de subvencions per a aquests negocis. Enllaç al tràmit de la subvenció (de l'1 al 10 de juliol de 2021).