El Servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament té com a missió la millora de la Salut de la població de Terrassa, i ho fa desenvolupant diversos programes i accions dirigides a promoure i facilitar l'adopció d'estils de vida saludable i la creació d'entorns saludables.

Davant de la situació que estem vivint a causa de la pandèmia, el Servei de Salut i Comunitat reorienta temporalment la forma de relacionar-se amb la ciutadania, amb la finalitat de poder conèixer millor i donar suport a les necessitats emergents en aquesta situació. 

Per aquest motiu, es posa a disposició la bústia del Servei de Salut i Comunitat, [email protected] per a que la ciutadania pugui dirigir les seves consultes, dubtes, suggeriments, etc. en relació als diversos temes de Salut Pública que els puguin preocupar, com ara:

  • El coronavirus (mesures de prevenció, Covid i col·lectius específics, gestió de les emocions, hàbits i rutines, el desconfinament progressiu...)
  • Els serveis sanitaris de la ciutat
  • Els hàbits saludables (l'alimentació equilibrada, l'activitat física, la higiene, els descans...)
  • La sexualitat i afectivitat
  • La prevenció d'infeccions de transmissió sexual (ITS) i del VIH/Sida
  • La prova ràpida del VIH
  • La prevenció del consum de tabac, alcohol i altres drogues
  • El bon ús de les xarxes socials
  • Els recursos i serveis de salut mental i addiccions de la ciutat
  • Les entitats de salut de la ciutat

Tant si es volen fer consultes o senzillament, expressar necessitats, preocupacions o fer propostes de temes de salut pública, cal enviar un correu a: [email protected]

Més informació al  Servei de Salut i comunitat