Busquem mentores pel programa de mentoria amb persones refugiades

Dades de contacte

 • Nom de l'entitat: Programa Català de Refugi - Esport3
 • Persona de contacte: Mireia Catot
 • Telèfon de contacte: 626067598
 • Correu electrònic: [email protected]

Dades de la crida

 • Títol de la crida: Busquem mentores pel programa de mentoria amb persones refugiades
 • Data límit de recepció de persones interessades: 31/12/2024
 • Nombre de persones voluntàries necessàries: 20
 • Lloc: Terrassa 
 • Jornada o temps de dedicació: a concretar amb la persona voluntària
 • Inscripcions

Funcions/tasques

 • Acompanyar en el procés de coneixença del territori a la persona 
 • Donar suport i aportar recursos ens els diferents àmbits de la vida, proporcionant experiència per acompanyar i orientar a la persona mentorada en la cerca de la seva direcció i objectius.
 • Donar la visió de com seguir i ajudar a establir límits i prioritats

Requisits

 • Tenir 25 o més anys
 • Realitzar una entrevista grupal amb la finalitat d'avaluar la idoneïtat per a la mentoria i respondre o aclarir dubtes i presentar suggeriments
 • Seguir el curs de formació (de 12 h en format online o format presencial, a escollir per la persona voluntària)
 • Establir un compromís de mentoria d'una durada mínima de 8 mesos prorrogables a 1 any.
 • Establir el compromís de dedicar entre 2 i 4 hores setmanals a relacionar-se directament amb les persones demandants de protecció internacional o refugiades.
 • Acceptar la persona sol·licitant de protecció internacional o refugiada i/o família assignada, respectant la seva història, identitat, cultura i creences.

Es valora que les persones que s'inscriguin al Programa tinguin les habilitats següents:

 • Empatia i dinamisme
 • Facilitat de relació amb persones diferents
 • Capacitat de potenciar les habilitats dels altres
 • Disposició a escoltar, orientar i donar suport
 • Disposició a aprendre de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.