Voluntariat lingüístic

Dades de contacte

Dades de la crida

 • Títol de la crida: Voluntariat lingüístic 
 • Data límit de recepció de persones interessades: 31/12/24
 • Nombre de persones voluntàries necessàries: 5
 • Lloc: Oficina Apip-Acam Terrassa.
 • Jornada o temps de dedicació:  2 hores setmanals

Funcions/tasques

 • Dinamització d'un grup de conversa per promoure l'expressió oral de les persones sol·licitants i beneficiàries de Protecció Internacional.
 • Traspàs d'informació a la professional d'idioma de la Fundació Apip-Acam i al responsable de voluntariat

Requisits

 • Major d'edat
 • Disponibilitat horària entre setmana (horari a concretar amb el/la voluntari/a),
 • No es requereix experiència prèvia en l'àmbit d'actuació.
 • Persona resolutiva, empàtica, que li agradi aportar els seus coneixements i aprendre.
 • Persona que sàpiga treballar en equip, flexible i responsable