Ompliu aquest formulari per comunicar-nos incidències relacionades amb el manteniment d'elements urbans, carrers, arbrat, zones verdes, senyalització i neteja viària.

Per altres tràmits, podeu accedir a la Seu Electrònica a través dels enllaços que hi ha a la dreta d'aquesta pàgina.

Opcionalment, podeu omplir les següents dades de contacte:


Per informar-vos sobre l'estat de la incidència

Per adreçar-nos a vostè

Per si necessitem més informació

Base Jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal.
Responsable del tractament de dades: Ajuntament de Terrassa, [email protected]
Delegat de Protecció de dades: [email protected]
Servei municipal: Territori i Sostenibilitat
Finalitat del tractament de les dades: Gestionar les incidències de l'espai públic, permetent que l'Ajuntament o empresa (ja sigui municipal o contractada) pugui fer ús de les dades facilitades per a contactar amb vostè amb l'única finalitat de dur a terme la resolució de la petició registrada.
Cessió de dades: No n'hi ha.