En aquest apartat trobareu diferents dades ambientals bàsiques del municipi referides a cada vector. Aquestes serveixen d'indicadors per a observar el grau de millora, adequació i necessitats d'actuació amb l'objectiu bàsic de garantir la qualitat del vida de la ciutadania amb criteris de sostenibilitat.

Dades Aigua

  2013 2014 2015 2016 2017
Habitants 215.269 215.706 215.467 215.469 216.784
Total Consum Terrassa (m3) 10.270.667 10.216.058 10.500.206 10.822.997 10.872.389
Consum domèstic (m3) 7.701.221 7.614.634 7.707.020 7.930.598 7.894.760
Consum total l/hab/dia 98,01 96,72 133,51 137,62 137,71
Consum domèstic l/hab/dia 130,71 129,76 98,00 100,84 99,77

 

Residus

Dades Residus
Dades en Tn/any 2013 2014 2015 2016

Resta

48.631 48.677 49.795 50.622
RS. Vidre 3.172 3.133 3.094 3.272
RS. Paper-Cartró 4.534 4.415 4.511 4.748
RS. Envasos 3.981 3.878 3.952 3.964
RS. Form 6.675 6.610 6.489 6.854
RS. Roba contenidors 32,1 44,4 46,4 51,64
Oli de cuina contenidors 13 14 20 25
RS. Mobles i estris vells 2.389 2.763 3.263 3.362
Servei de Deixalleries fixes i mòbil 1.988 2.291 1.046 1.352
Varis 1.518 971 192 67
Total RS 23.073 (32,18%) 23.314 (33,31%) 23.031 (31,62) 23.697 (31,88%)
Total 71.703 72.991 72.826 74.320
Habitants 215.269 215.706 215.467 215.469
Kg/hab/any 333,08 333,38 337,99 344,92
KG/hab/dia 0,91 0,92 0,92 0,94

 

Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa

Dades Programa
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Escoles 60 78 78 75 76 76
Alumnes 11.100 15.690 14.370 10.836 11.030 9.100
Entitats 12 12 10 3 4 6
Persones 1.120 2.183 830 183 120 180
Núm.activitats 91 80 62 91 90 90

 

 

 

 

 

Despeses en informació, sensibilització i Educació Ambiental

Uns dels indicadors de referència per a observar el grau de compromís i accions positives vers els diferents vectors ambientals son les inversions (accions) en informació, sensibilització ciutadana i educació ambiental. Per tant, presentem les dades ambientals dedicades a aquests aspectes bàsics en relació al pressupost total de l'Ajuntament (ordinari i inversions), tenint en compte que la dada indicativa d'alguns experts a aquest objectiu hauria de ser, dedicar com a mínim 1 € per habitant (0'38%) del total del pressupost municipal a aquests conceptes.

 Any  Percentatge dedicat del Pressupost Municipal
2008 0,28
2009 0,14
2010 0,05
2011 0,05
2012 0,05
2013 0,05
2014 0,06
2015 0,06
2016 0,06
2017 0,06

 

Prevenció de residus

L'objectiu bàsic d'aquestes actuacions és reduir la generació de residus.

1.Compostatge casolà
Una de les accions per a reduir els residus és promoure el compostatge casolà. En aquest sentit l'Ajuntament de Terrassa des de l'any 2003 promou entre els ciutadans aquesta actuació tot cedint compostadors de jardí i compostadors urbans (vermicompostadors). Per a promoure aquestes actuacions s'ha introduït a la taxa de residus bonificacions ambientals.
 

Compostadors o vermicompostadors cedits

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Sol.licituds 0 0 0 0 0 0 740
Vermicompostadors cedits 0 0 0 0 0 0 195
Compostadors cedits 0 0 0 0 0 0 496
Particulars 0 0 0 0 0 0 740
Escoles 0 0 0 0 0 0 16
Sessions informació 0 0 0 0 0 0 46
Seguiment 389 27 27 27 17 17 740
Bonificats 389 27 27 27 17 17 639

 

Qui fa Compostatge?

691compostadors cedits (16 escoles ,675 particulars i 48 tenen compostador propi) i 94  fan autocompostatge sense compostador (ni cedit, ni propi) . Es fa seguiment a 740. Estan bonificats 639 particulars.
 
Total ciutadans que fan compostatge casolà: 879 (0,40%)
 
2.L'ambientalització de les activitats col·lectives

Préstec de vaixella reutilitzable

Una de les accions importants per a reduir els residus és l'ambientalització de les activitats col·lectives amb l'objectiu d'evitar l'ús de materials d'un sol ús, en aquest sentit s'han activat dues línies d'actuació, el préstec d'una vaixella reutilitzable i la cessió de materials compostables (plats, gots i coberts). La vaixella reutilitzable és d'unes 500 peces de vidre d'alta durabilitat (plats de tot tipus, gots de tot tipus, safates, porrons, gerres, coberts de tots tipus). Es fa un préstec gratuït només té un cost en cas de reposició de peces trencades o perdudes.

Vaixella reutilitzable

Any Vegades deixada Peces deixades
2010 29 17.186
2011 36 27.626
2012 48 30.558
2013 22 18.274
2014 38 24.241
2015 38 42.789
2016 45 37.259
2017 39 27.087

 

Desde finals de 2014 ja no disposem de peces de la vaixella compostable per cedir a les entitats.

Vaixella compostable

Any Vaixella sol.licitada Peces donades
2010 20 9.730
2011 14 5.900
2012 20 8.850
2013 20 8.450
2014 15 7.750
2015 0  

 

Qualitat de l'aire

Estat de l'aire en relació PM10 (micrograms/m3) 2014 2015 2016 2017
Estació Rambleta 23 23 29 23
Estació Mina* 19 21 19 --
Estació Ca N'Aurell -- -- -- 18

*L'Estació Mina ha estat traslladada a Ca N'Aurell

Estat de l'aire en relació al NO2 (micrograms/m3) 2014 2015 2016 2017
Estació Rambleta 44 47 42 40

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb les dades de les estacions automàtiques.

Al obrir la pàgina a la pestanya estacions busqueu Terrassa.