Les persones interessades a tramitar la constitució de l'empresa, poden demanar una entrevista d'assessorament previ per rebre informació sobre els següents temes:

 • Característiques de la SLNE/SL o dels treballadors autònoms i SCP: marc legal, aspectes mercantils, aspectes comptables, sistemes de tramitació, seguretat social...
 • Contingut del portal CIRCE
 • Característiques de la tramitació mitjançant el sistema telemàtic (DUE)
 • Tràmits municipals a realitzar en relació amb la legalització de les instal·lacions dels establiments on desenvolupareu l'activitat

Les gestories podreu demanar directament una cita de tramitació per a la creació d'empreses al Punt PAE, tot entenent que no requeriu cap assessorament previ per fer el tràmit de constitució telemàtica de les societats que representeu.

Per demanar qualsevol servei us podeu adreçar a nosaltres per les següents vies:

 • Trucant al telèfon de l'OAE: 93 739 70 00
 • Omplint el formulari corresponent de la Seu Electrònica
 • Presencialment a les oficines de l'OAE

Durant la cita de tramitació: 

El personal tècnic del PAE omplirà el document únic electrònic (DUE) en una aplicació web on s'incorporen les dades principals (facilitades per mitjà de formularis) i altres dades referents a l'activitat. En finalitzar la visita, disposareu d'un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l'alta de l'empresa.

I després de la cita?

Després de la cita amb el PAE, tindreu la vostra empresa gairebé en marxa. En el cas de treballadors autònoms i SCP, l'activitat es considera iniciada al moment. En el cas de les SL o SLNE, el següent pas serà la cita notarial i, després al cap d'uns quatre dies, l'empresa es considerarà constituïda i preparada per a l'inici d'activitats.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que:

 • En cas de declaració prèvia (rebre factures abans de l'inici de l'activitat), el tràmit de comunicació d'inici d'activitat s'haurà de fer a la corresponent Delegació d'Hisenda, no pas al Punt PAE.
 • Per a qualsevol modificació posterior us heu d'adreçar als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball...).
 • La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte. Us recomanem  la contractació d'una assessoria o gestoria d'empreses si no les coneixeu bé aquestes obligacions.
 • El DUE no inclou la comunicació d'obertura de centre de treball, tràmit d'obligatori compliment si es tenen treballadors, que es pot realitzar posteriorment a través de Canal Empresa o bé a l'Oficina de Gestió Empresarial de la Cambra de Terrassa.