Des de l'Ajuntament de Terrassa estem fent una aposta ferma per modernitzar els serveis públics. Volem connectar de forma més ràpida i directa amb la ciutadania facilitant l'accés als serveis, des de la proximitat i la màxima eficiència.

El Projecte de Desplegament Territorial defineix un nou model d'organització municipal que donarà resposta a les noves demandes i necessitats ciutadanes i ho farà desconcentrant els serveis municipals i fent-los més propers i accessibles.

 

Objectius estratègics:

1. Acostar l'Ajuntament als barris.

Fent de la proximitat i de la desconcentració dels serveis municipals, un nou paradigma relacional amb la ciutadania. Per això, crearem 4 Seus Territorials, ubicades en llocs estratègics, ben comunicades i donant cobertura a tota la ciutat.

 

2. Retornar a les entitats el 100% de l'espai dels equipaments cívics

Els serveis municipals sortiran dels equipaments cívics per anar a les Seus Territorials, i això permetrà que les entitats recuperin espais per desenvolupar la seva activitat comunitària, social, cultural, participativa,...

3. Crear un nou model d'atenció ciutadana

Un nou model d'atenció ciutadana municipal, que integri tant l'atenció ciutadana més generalista, com la més especialitzada. Una atenció homogènia i coordinada entre els diferents àmbits municipals, d'acord al seu catàleg de serveis i tràmits, que esdevingui, per la ciutadania, una única porta d'accés a l'Ajuntament, apropant, facilitant i integrant l'atenció municipal, informant, tramitant, assessorant, acompanyant.

4. Definir i aprovar un pla director de la xarxa d'equipaments i espais municipals

Un Pla Director d'equipaments i espais municipals, com a eina de planificació estratègica del sistema d'equipaments i espais municipals, que analitzi i diagnostiqui l'adequació d'aquesta xarxa a les necessitats actuals i futures de la ciutadania, i que proposi un pla d'inversions a curt, mitjà i llarg termini.