El 20 d'octubre és el Dia Internacional de les Mastocitosis amb l'objectiu de visualitzar la malaltia il·luminant de lila edificis. El color lila és el que utilitzen els equips investigadors per tenyir els mastòcits.

Les mastocitosi són un grup de malalties rares. S'anomenen rares perquè les pateix menys d'una persona de cada dues mil i presenta una simptomatologia tan variada que dificulta el seu diagnòstic.

El seu nom prové dels mastòcits que són cèl·lules del sistema immunitari produïdes per la medul·la òssia, a partir de la qual es distribueixen per la resta de teixits de l'organisme, on exerceixen una funció protectora enfront d'agents potencialment nocius com infeccions, verins o toxines. També són les principals cèl·lules involucrades en l'al·lèrgia, la inflamació i també influeixen en les defenses de l'organisme. La causa per la qual sorgeix la mastocitosi és per un augment anormal del nombre de mastòcits en diverses zones de el cos.

La pell és l'òrgan que amb més freqüència està afectat per la malaltia, presentant-se amb lesions cutànies de color vermell-violaci. Altres òrgans que també poden estar implicats són la medul·la òssia, els ossos, el fetge, la melsa i el tracte gastrointestinal . Cal assenyalar que no es tracta d'una malaltia contagiosa, i que, amb l'excepció d'un petit nombre de casos, tampoc és hereditària.

Les manifestacions clíniques són múltiples i varien d'un pacient a un altre, així es pot produir pruïja, envermelliment facial, malestar general, butllofes, dolor abdominal, diarrea, dificultat de concentració, malabsorció, osteoporosi, anafilaxies, entre d'altres problemes.

És poc freqüent que el personal mèdic tingui l'experiència suficient per enfocar de forma adequada el seu diagnòstic i tractament. Per això el maneig de les mastocitosi en una unitat especialitzada és essencial per millorar la qualitat de vida dels pacients . A Espanya hi ha especialistes en aquesta malaltia i un centre dedicat al seu estudi, diagnòstic i tractament és l'Institut d'Estudis de Mastocitosi. Aquest centre depèn del Servei de Salut de Castilla-La Mancha. Es va posar en marxa al 2007 i al cap de 10 anys va ser designat pel Ministeri de Sanitat com el Centre de Referència del Sistema Nacional de Salut. Està ubicat a l'Hospital Vigen del Valle de Toledo. Compta amb tres consultes i un laboratori i amb tots els mitjans necessaris de diagnòstic i tractament de les mastocitosi. Es un servei multidisciplinari que forma part de la Red Española de Mastocitosis (REMA) i reconegut per la European Competente Network on Mastocitosis com centre d'excel·lència. El centre disposa d'un sistema d'informació sobre la malaltia per als pacients i està en contacte amb l'Asociación Española de Pacientes con Mastocitosis (AEDM)

Va a la notícia