Ajuntament de Terrassa il·luminat de blau per l'autisme

El 2 d'abril és el Dia Mundial de la conscienciació sobre l'autisme, una discapacitat permanent del desenvolupament que es manifesta en els tres primers anys de vida, vol seguir donant a conèixer l'autisme al públic en general ja que encara és un gran desconegut malgrat que fa uns 100 anys ja que s'utilitza la paraula, que té una classificació mèdica i que la divulgació sobre aquest trastorn és cada vegada més gran. També pretén mobilitzar la voluntat política i els recursos per abordar-lo i celebrar i reforçar els èxits aconseguits fins avui.

Monument a la Dona il·luminat de blau per l'autisme

L'autisme és un espectre de trastorns caracteritzats per greus dèficits del desenvolupament, permanents i profunds que afecten la socialització, la comunicació, la imaginació i la conducta, entre altres coses.

També s'utilitza el terme TEA (trastorn de l'espectre autista) que fou utilitzat per primera vegada per Lorna Wing, qui l'any 1988 va exposar que les persones situades en l'espectre són aquelles que presenten:

  • Trastorn en les capacitats de reconeixement social
  • Trastorn en les capacitats de comunicació social
  • Patrons repetitius d'activitat, tendència a la rutina i dificultats en imaginació social

Quan es parla d'autisme i de persones que el pateixen es parla d'un conjunt d'alteracions similars, però la manifestació varia molt en grau i en forma en funció de cada individu. Per tant, la idea de considerar l'autisme com un espectre continu, més que com una categoria única, ajuda a entendre que  utilitzem un terme per parlar de persones molt diferents. L'autisme és doncs un espectre de diversos trastorns caracteritzats per greus dèficits del desenvolupament. La Síndrome d'Asperger i el Trastorn Generalitzat de Desenvolupament, són alteracions dins dels TEA.

La incidència és d'uns 60 casos per cada 10.000 infants. La taxa de l'autisme és alta a tot el món i té un gran impacte en la vida dels infants, les seves famílies, les comunitats i la societat. A l'estat espanyol hi ha una estimació de 13.000 infants afectats.

El repte és que hi hagi una identificació cada vegada més precoç per tenir un tractament amb millors resultats. Hi ha certs factors que dificulten el diagnòstic precoç com són la variabilitat individual de cada infant, la variabilitat al llarg del desenvolupament, la por de metges i metgesses a equivocar-se (són infants d'aspecte normal i fins i tot alguns tenen habilitats hipertròfiques) i l'absència de criteris diagnòstics consensuats per a menors de tres anys. A més, molts professionals de la pediatria no tenen formació especialitzada en aquests trets i necessiten d'una major familiarització amb les eines diagnòstiques.

L'origen de l'autisme es troba en una anomalia en les connexions neuronals que és atribuïble, amb freqüència, a mutacions genètiques.

El grau de severitat de l'autisme varia molt. Els casos més greus es caracteritzen per una completa absència de la parla de per vida i per comportaments extremadament repetitius, inusuals, d'autolesió i agressius. Aquest comportament pot persistir durant molt temps i és molt difícil de canviar. Així, es converteix en un repte enorme per aquelles persones que hagin de tractar-les i educar-les i també conviure-hi. Les formes més lleus d'autisme poden ser gairebé imperceptibles i solen confondre's amb la timidesa, la falta d'atenció i l'excentricitat.

Amb l'objectiu de sensibilitzar sobre les necessitats i drets de les persones amb autisme la nit del 2 d'abril elements arquitectònics d'arreu s'il·luminen de blau. A Terrassa l'Ajuntament al Raval de Montserrat i el Monument de la Dona a la plaça de la Dona.

La Comissió TEA (Trastorn Espectre Autista) que és un grup de treball de la Taula de Salut Mental de Terrassa ha elaborat la Guia de recursos per a persones amb TEA

Consulteu tota la programació d'activitats del Dia Mundial de Conscienciació de l'Autisme 2024!

Va a les notícies de salut i comunitat