El 12 de maig es celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica/EM, si bé en alguns països s'ha anat establint, també, com a Dia Mundial de les Síndromes de Sensibilització Central, sumant-hi la Sensibilitat Química Múltiple i l'ElectroHiperSensibilitat.

Amb el nom de Síndromes de Sensibilització central s'identifiquen un conjunt de més de 50 malalties que presenten alguns símptomes (i fisiopatologia) comuns i, sovint, persones que tenen algunes d'aquestes malalties poden acabar tenint-ne una altra. Entre aquestes malalties, les més prevalents són la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. Totes són malalties que afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen i que tenen un gran impacte social i econòmic.

La fibromiàlgia és una malaltia reconeguda per l'OMS com una condició crònica i complexa, que causa dolor generalitzat no articular, amb esgotament profund.

La síndrome de fatiga crònica/encefalomielitis miàlgica (SFC/EM), és un desordre debilitant i complex caracteritzat per fatiga profunda que no millora amb el descans i que pot empitjorar per l'activitat física o mental. A més, les persones afectades de SFC/EM acusen nombrosos símptomes no específics que inclouen debilitat, dolor muscular, falta de concentració i/o pèrdua de memòria, insomni, fatiga després de l'esforç que dura més de 24 hores, entre d'altres. La causa o causes de la SFC/EM no han estat identificades i no existeixen proves diagnòstiques definitives.

La sensibilitat química múltiple (SQM) és una síndrome crònica, no psicològica, i que manifesta símptomes multisistèmics com a resposta a una mínima exposició a productes químics tan habituals com el lleixiu, els ambientadors, les colònies, etc., i que milloren quan s'evita aquesta exposició.

El Parlament Europeu defineix la SQM dins del nombre creixent de malalties vinculades a factors mediambientals.

Els estudis constaten que la prevalença estimada de la fibromiàlgia en la població espanyola és del 2,4%, la de la síndrome de fatiga crònica s'estima al voltant del 0,5% i la de la sensibilitat química múltiple al voltant del 0,1%. Es calcula que a Catalunya podria haver-hi al voltant de 160.000 persones afectades de fatiga crònica, prop de 38.000 de síndrome de fatiga crònica i 7.500 amb sensibilitat química múltiple.

Hi ha un gran desconeixement entre la població tant d'aquestes malalties com dels seus efectes, la qual cosa complica encara més la situació de les persones que les pateixen.

D'altra banda, moltes d'aquestes malalties (com ara la sensibilitat química múltiple) estan molt relacionades amb la creixent exposició a productes contaminants (sovint de forma innecessària). Atès l'impacte que té per a les persones afectades, i les seves famílies, cal reflexionar sobre la necessitat que tenim, com a societat, de preservar la nostra salut evitant l'exposició innecessària a aquests agents contaminants.

A més del suport que des del Servei de Salut es dóna a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central (ACAF) en la seva tasca de suport a les persones afectades i de sensibilització ciutadana, des de l'Ajuntament de Terrassa ja fa temps que es vetlla per a evitar o reduir al màxim l'exposició a agents químics en la via pública, ja sigui per tractaments a espècies vegetals com en el control de les males herbes. I en el cas que s'hagi de dur a terme algun tractament fitosanitari es publica a la web municipal, oferint també la possibilitat de rebre informació personalitzada sobre l'actuació. Podeu fer la consulta aquí.

Tot i això, com a resultat d'una proposta de resolució aprovada pel Ple Municipal, l'Ajuntament de Terrassa està treballant per establir un programa d'accions més ampli i de caire transversal per donar suport a les persones afectades per aquestes malalties i per a millorar el seu coneixement per part de la població.

Per a més informació sobre les SSC podeu consultar les següents webs: