el dia internacional del trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) , el 13 de juliol, s'il·lumina de taronja l'ajuntament per fer la commemoracióEl dia 13 de juliol és el Dia Internacional del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, anomenat TDAH. La Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Afectats per TDAH i la Federació Espanyola D'Associacions d'ajuda al TDAH estan sol·licitant oficialment ael dia internacional del trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) , el 13 de juliol, s'il·lumina de taronja el monument de la dona treballadora per fer la commemoració l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la declaració d'un dia mundial de sensibilització del TDAH. El color que simbolitza aquesta lluita és el taronja.

El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament (relacionat amb la funció cerebral) que acostuma a aparèixer durant la infància i que es caracteritza per manca d'atenció, hiperactivitat i comportament impulsiu.

Aquest trastorn és de caràcter crònic i els símptomes van evolucionant. Les persones afectades tenen dificultats reals a l'hora de mantenir l'atenció i reverteix en conseqüències negatives en l'àmbit social i acadèmic.

La detecció precoç és imprescindible per poder dur a terme una intervenció efectiva que permeti ajudar l'infant a desenvolupar tot el seu potencial i evitar l'aparició de possibles trastorns associats com els de comportament, de l'estat d'ànim, ansietat, depressió i dificultats en l'apenentatge relacionades amb la lectura i l'escriptura.

El diagnòstic l'ha de realitzar un professional (especialista en psiquiatria, neuropediatria, psicologia clínica) amb experiència en la detecció d'aquest trastorn i les patologies associades més freqüents.

No hi ha cap prova que per si sola determini l'existència del TDAH. Per tant, cal realitzar una avaluació integral de l'infant per establir un diagnòstic, descartar altres causes i determinar la presència de trastorns associats. Tampoc existeix cura i el tractament té com a objectiu millorar els símptomes i la prevenció de l'aparició de trastorns associats. El tractament combina teràpia psicològica conductual, intervenció psicopedagògica i administració de fàrmacs.

Un personatge amb TDAH famós en el món de la psiquiatria i la medicina és el doctor Luis Rojas Marcos nascut a Sevilla el 1943. Tenia TDAH a la seva infantesa però aleshores no es coneixia aquest trastorn i va tenir moltes dificultats en els seus estudis. Tot i així es va llicenciar en medicina per la Universitat de Sevilla i va emigrar a Nova York per estudiar psiquiatria. Allà va triomfar, li van atorgar el títol de doctor per les universitats de Bilbao i Nova York. Ha publicat nombrosos treballs sobre temes psiquiàtrics i de salut pública en revistes  d'Estats Units. A Espanya, col·labora a la secció d'opinió del diario El País.

Consulteu l'actualitat salut