XI Setmana europea de sensibilització sobre el TDAH 

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodensenvolupament (relacionat amb la funció cerebral) que acostuma a aparèixer durant la infància i que es caracteritza per manca d'atenció, hiperactivitat i comportament impulsiu.

Aquest trastorn és de caràcter crònic i els símptomes van evolucionant, amb dificultats reals a l'hora de mantenir l'atenció davant de les activitats, i pot implicar conseqüències negatives en l'àmbit social, acadèmic i de treball dels afectats.

La detecció precoç és imprescindible per poder dur a terme a una intervenció efectiva que permeti ajudar l'infant a desenvolupar tot el seu potencial i evitar l'aparició de possibles trastorns associats.

El diagnòstic l'ha de realitzar un professional (especialista en psiquiatria, neuropediatria, psicologia clínica) amb experiència en la detecció d'aquest trastorn i les patologies associades més freqüents.

No hi ha cap prova que per si sola determini l'existència de TDAH. Per tant, cal realitzar una avaluació integral de l'infant per establir un diagnòstic, descartar altres causes, i determinar la presència de trastorns associats.

Actualment no existeix cura per al TDAH. El tractament té com a objectiu millorar els símptomes i prevenir l'aparició d'altres trastorns associats.

El tractament es realitza de manera individualitzada en funció de cada pacient i la seva família, i és multidisciplinari: combina teràpia psicològica conductual, intervenció psicopedagògica i administració de fàrmacs.

El número de diagnòstics i de tractaments farmacològics prescrit als infants ha crescut els darrers anys, posant sobre la taula la importància d'un debat sobre el tema.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a l'actualitat, el 20% de la població mundial adolescent pateix un trastorn mental o de conducta. A Europa una de cada quatre persones desenvoluparà un problema de salut mental.

El grup d'edat amb més prevalença es el de 12 a 15 anys, amb 1,9% de les nenes i 5,6% dels nens.

Des de la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Afectats per TDAH i la Federació Espanyola D'Associacions d'ajuda al TDAH s'ha elaborat un  Manifest de la XI Setmana Europea de Sensibilització sobre el TDAH per tal de donar més visibilitat a la realitat que viuen els afectats i les seves famílies.