Associacions

ACATHI Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants

Associació Candela. Entitat orientada a la sensibilització de tota forma de violència basada en el gènere, des d'una perspectiva interseccional. Barcelona.

Imman. Entitat LGTBQ i musulmana. Regne Unit.

Lo Relacional. Associació que articula projectes sobre diversitat cultural, de gènere i sexualitat, des d'una perspectiva intercultural, artística i comunitària.

Nasij. Xarxa amb perspectiva feminista i queer per la lluita contra la islamofòbia i la visió inclusiva de l'Islam. Barcelona.

Safra Project. Entitat formada per i per a dones musulmanes lesbianes, bisexuals transexuals. Regne Unit.

Bibliografia

Cruïlles. Recursos per a l'acció i la reflexió sobre la interseccionalitat entre diversitat sexual i religiosa

ILGA. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. Mapa de lleis d'orientació sexual al món