Membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 2015-2019

Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

 

Convocatòries de les sessions plenàries del Consell

 

Actes aprovades de les sessions plenàries del Consell

 

Convocatòries de les sessions de la Comissió Permanent del Consell

 

Actes aprovades de les sessions de la Comissió Permanent del Consell