Aquest espai de coneixement té per objectiu conèixer com s'elabora un procés de selecció, conèixer l'entrevista de selecció i practicar-la, conèixer què són les proves de selecció i tipologia de les mateixes, conèixer breument les modalitats de contractes que existeixen.

Requisits d'accés:

  • Per accedir a aquest mòdul és imprescindible una bona comprensió del castellà o català.

Durada: 15h

Inscriu-te aquí a l'espai de coneixement Processos de seleció